استودیوهای خلاقیت و تولید محتوا

استودیو گیم سازی مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان مریوان پارک علم و فناوری کردستان

ویژگی‌های شاخص پروژه:

 1. سیستمهای ویژه طراحی گیم
 2. کنسول های تست بازی
 3. ابزارهای تولید و تست محتوا

استودیو گیم سازی مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بیجار پارک علم و فناوری کردستان

ویژگی‌های شاخص پروژه:

 1. سیستمهای ویژه طراحی گیم
 2. کنسول های تست بازی
 3. ابزارهای تولید و تست محتوا

استودیو خلاقیت دانشگاه کردستان

ویژگی‌های شاخص پروژه:

 1. سیستمهای ویژه تولید محتوای دیجیتال
 2. استودیو ضبط پادکست صوتی
 3. استودیو کروماکی
 4. ابزارهای تولید و تست محتوا
 5. پلاتو نمایش

استودیو تولید کوردمی

ویژگی‌های شاخص پروژه:

 1. سیستمهای ویژه تولید محتوای دیجیتال
 2. استودیو دوبلاژ
 3. استودیو تصویر
 4. استودیو موسیقی
 5. ابزارهای تولید و تست محتوا
 6. سیستم پخش زنده اینترنتی